Luk-Weld

Informacje prawne

Warunki Korzystania ze strony www

Jesteś na stronie: Luk-Weld 9 O Firmie 9 Informacje prawne

Prosimy użytkowników o każdorazowe zapoznanie się z niniejszymi Informacjami prawnymi przy każdej wizycie na tej witrynie i branie pod uwagę wszelkich zmian i/lub poprawek.

Zawartość witryny oraz dowolny jej fragment stanowi własność firmy P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski lub jej dostawców treści i technologii oraz jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami. Firma P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie dla potrzeb prywatnych, informacyjnych i nie komercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

Materiałów i treści umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych, lub publicznych. Niedozwolone jest wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu.
Materiały zawarte w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi i jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie znaków handlowych, praw autorskich i innych praw własności, a także prawa cywilnego i karnego.

Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu dokładności informacji znajdujących się w witrynie, treść, dokumenty i grafika publikowane w ramach tej witryny mogą zawierać nieścisłości lub niezamierzone błędy. Firma P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w witrynie. Utrudnienia lub ewentualne straty poniesione przez użytkownika, wynikające z aktualizacji treści i/lub funkcjonalności witryny nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń ze strony użytkownika.

Znaki firmowe, nazwy handlowe, wszystkie nazwy produktów i/lub ich wizerunki znajdujące się na stronie https://luk-weld.com są własnością odpowiednich podmiotów i wykorzystane zostały jedynie w celach informacyjnych.

Grafika i multimedia publikowane w ramach tej witryny mogą zawierać materiały z serwisów stockowych takich jak:
Videezy
Freepik

P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczona jest witryna, które to nieprawidłowe działanie mogłoby skutkować nieprawdziwością treści zawartej w podanej informacji.

Witryna może zapewniać dostęp (link) do witryn stron trzecich. Treść i nazwy witryn stron trzecich są własnością stron trzecich. Firma P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski nie sprawdza dokładności ani wiarygodności wszelkich informacji zawartych w witrynach stron trzecich, do których jest możliwy dostęp za pośrednictwem naszej witryny lub zawartych w niej łączy oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w witrynach osób trzecich. Zamieszczenie przez P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski w witrynie linków do witryn stron trzecich służy wyłącznie wygodzie i nie oznacza popierania przez P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski drugiej witryny ani żadnych powiązań z operatorami owej witryny.

Wszelkie odnośniki do niniejszej witryny muszą być zgodne z „Zasadami tworzenia odnośników do witryny” i odpowiednimi przepisami prawnymi. Dozwolone linki do witryny muszą odsyłać do strony głównej witryny oraz wyjaśniać, że niniejsza witryna i jej zawartość są niezależne od witryny www zawierającej łącze i że właścicielem i/lub operatorem witryny jest P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski.

Na żądanie osoby reprezentującej niniejszą witrynę i/lub firmę P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski osoba, która umieściła link do witryny lub jakąkolwiek treść pochodzącą z niniejszej witryny zobowiązana jest do ich natychmiastowego usunięcia. Żądanie usunięcia nie wymaga uzasadnienia a fakt usunięcia linku czy jakiejkolwiek innej informacji pochodzącej z niniejszej witryny nie może stanowić podstawy żadnych roszczeń ze strony osoby zobowiązanej do usunięcia linku lub treści.

P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski może umieszczać w witrynie ogłoszenia i reklamy osób trzecich. Wszelka korespondencja i działania biznesowe, udział w promocjach reklamodawców innych niż P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski, a znalezionych w witrynie lub za jej pośrednictwem w tym dotycząca płatności i dostaw odnośnych towarów i usług, wszelkich innych terminów, warunków, gwarancji i danych związanych z tymi działaniami mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem i danym reklamodawcą. P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski nie ponosi odpowiedzialności za straty jakiegokolwiek rodzaju wynikłe z takich działań lub z obecności w witrynie reklamodawców niezwiązanych z firmą P.H.U.”Luk – Weld” Łukasz Grzankowski.